MaxiMat – det digitale matematiksystem

0.-10. klasse • 4. og 7. er udkommet

1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014

MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder over 120 færdige undervisningsforløb fordelt i læseplaner til 0.-10. klasse. Det er et materiale, hvor eleverne skal begrunde, argumentere og demonstrere deres færdigheder og viden i matematik.

Digitale muligheder fremmer forståelsen

MaxiMat udnytter det digitale medies mange muligheder og fremmer dermed elevernes forståelse af matematik. Ved hjælp af digital simulering og modellering bliver opgaverne dynamiske og levende.

Optimalt til differentiering

MaxiMat er nemt at bruge, optimalt til undervisningsdifferentiering og tilgodeser mange forskellige læringsprofiler og arbejdsmåder. Du kan bruge de mange færdige forløb eller sammensætte dine egne, så de passer til netop dine elever.

Er MaxiMat noget for dig?

MaxiMat henvender sig til lærere, der ønsker at inddrage det digitale medie i matematikundervisningen, og som ønsker at bruge et overskueligt system bygget op om faglige pointer og undersøgende matematik.

Her på sitet kan du læse mere om MaxiMat, pædagogikken og didaktikken i systemet og opbygningen i de mange forløb.

God fornøjelse!

Indholdet i MaxiMat

MaxiMat består af hjemmesiden maximat.dk. Der er en læreradgang og en elevadgang. Læreradgangen er en elevadgang suppleret med en administrationsdel og lærervejledning.

Administrationsdelen giver læreren mulighed for at planlægge og tilrettelægge undervisningen samt se elevernes arbejde og resultater.

Lærervejledningen indeholder både faglige og didaktiske kommentarer til opgaverne herunder facitliste samt vejledning i anvendelse af forskellige medier.

120 forløb fordelt mellem faglige emner

MaxiMat vil fuldt færdigt indeholde mere end 120 forløb fordelt mellem de faglige emner:

• Geometri
• Stokastik
• Tal og algebra

Hvert forløb indeholder alle de nødvendige resurser til brug for løsning af opgaverne. Det er bl.a. videovejledninger til programmer og faglige begreber samt filer til brug for løsning af opgaver.

Alle forløb indeholder en evalueringsdel, hvor elevens færdigheder og kompetencer testes og evalueres.

Geogebra er integreret

Det digitale geometri-program Geogebra er en integreret del af MaxiMat.

Fri adgang til Det digitale matematikleksikon

Det digitale matematik-leksikon er en af de mange resurser, som der kan trækkes på i arbejdet med MaxiMat.

Undervisning med MaxiMat

Hvert forløb indeholder samme faste struktur:

• Intro til stoffet.
• 1-3 aktiviteter, baseret på faglige pointer.
• Test og evaluering.

Forløbet indledes med en introfilm og en problemstilling, der er udgangspunkt for en klassesamtale.

Aktiviteter og opgaver

Forløbets faglige pointer præsenteres derefter i aktiviteter, der hver danner rammen for en bred vifte af opgaver. Hver aktivitet indledes med en aktivitetsopgave, der lægger op til gruppearbejde.

Herefter følger en række opgaver, der vinkler stoffet, så eleven opnår færdigheder, forståelse og kompetencer. Opgaverne kan løses enkeltvis eller parvis.

Form og indhold i opgaverne udfordrer eleverne, og arbejdet med færdigheder kædes naturligt sammen med begrebsforståelse, anvendelse og problemløsningsstrategier.

Test og evaluering

Alle forløb indeholder en evalueringsdel, hvor elevens færdigheder og kompetencer testes og evalueres.

Pædagogik og didaktik i MaxiMat

Et af MaxiMat’s grundlæggende principper, at eleverne skal begrunde, argumentere løsninger og demonstrere deres begrebsforståelse - et facit er ikke altid nok. Det er et princip, der fastholdes hele vejen igennem alle forløb.

Mange forskellige arbejdsmåder

I opgaverne udfordres eleverne til at anvende mange forskellige arbejdsmåder bl.a. ved at udnytte mulighederne i forskellige medier - digitale og fysiske konkrete medier.

I den indledende klassesamtale støttes eleverne i at formulere deres umiddelbare intuitive forståelse af begreber, der er kommet i spil via introfilmen og den efterfølgende problemstilling.

Samtidig med at klassen opnår en fælles forforståelse for et eller flere af de faglige pointer, der temaet for forløbet.

Gruppearbejde, parvis eller individuel

Hver af de efterfølgende aktiviteter indledes med en aktivitetsopgave, der foregår i et gruppearbejde.

Gruppearbejdet har flere funktioner - dels at skabe rammer for mundtlighed og dels for at lade elevernes forskellige kompetencer og færdigheder være til gavn den enkelte i gruppen.

Eleverne støttes i det at arbejde som en gruppe og vejen frem til at kunne begrunde, argumentere og demonstrere matematikken.

I aktivitetens efterfølgende opgaver, kan eleverne arbejde individuelt eller parvis.

Her vil eleverne møde opgaver, der kan tjekkes, men stadig ud fra forudgående undersøgelser i hjælpeværktøjer eller egne overvejelser, der fx bygger på undersøgelser i Geogebra, Excel, andre relevante it-værktøjer eller skriblerier på papir.

Fælles for opgaverne er, at de kan løses på mange niveauer, hvilket giver muligheder for at differentiere i kravene til eleverne.

MaxiMat udnytter de digitale muligheder

MaxiMat udnytter det digitale medies mange muligheder og fremmer dermed elevernes forståelse af matematik.

De digitale muligheder er tænkt ind som værktøj til problemløsning, simulering og modellering. Ved hjælp af digital simulering og modellering bliver opgaverne dynamiske og levende.

De digitale muligheder er tænkt ind som kommunikations- og formidlingsværktøj. MaxiMat er struktureret således, at eleverne udfordres til aktivt at kommunikere deres viden med andre.

MaxiMat udnytter lyd og film

MaxiMat udnytter lyd og film på to måder. Den ene er til at fremme elevernes forståelse af begreber og fremgangsmåder i videofilm og skærmoptagelser af fx brugen af bestemte elementer i programmer. De ligger som ekstra resurser til opgaven.

Den anden måde er at opfordre og vejlede eleverne til selv at fremstille lyd, video og skærmoptagelser til brug i deres opgaveløsning.

Digital simulering og modellering

I MaxiMat bruges simulering og modellering i digitalform og opgaverne bliver mere dynamiske og levende. Her kan flere sanser komme i spil og stimuleres samtidig. Eleverne får selv mulighed for at skabe deres egne simuleringer og modelleringer i bl.a. GeoGebra og Excel.

I MaxiMat tilgodeses mange forskellige læringsstile og arbejdsmåder. Opgaver kan tilknyttes oplæsningsfunktion, så eleverne kan få opgaveteksten læst højt. Nogle opgaver indeholder hints i form af supplerende spørgsmål, forklaringer eller illustrationer.

Fri adgang til Det digitale matematikleksikon

Eleverne har fri adgang til Det digitale matematikleksikon.

Læring på elevens præmisser

Det er den enkelte elevs egne forudsætninger og præmisser, der er styrende for, hvordan eleven tager fat om matematikken. Elevernes viden og kompetencer har gode muligheder for at kunne udvikles i MaxiMat.

MaxiMat er optimalt til differentiering

Til hvert klassetrin er der tilrettelagt en færdig læseplan til et helt skoleår.

Som lærer kan du også nemt selv sammensætte kortere eller længere undervisningsforløb. Fx hvis du har brug for at lave en særlig indsats over for udvalgte elever, eller som supplerende materiale til det system, du allerede anvender.

Du har mulighed for at sammensætte læseplaner, der består af forløb fra forskellige klassetrin. Du kan fx vælge en aktivitet i forløb taget fra tredje klasse og sammensætte med forløb, der er tænkt til 5. klasse.

Forfatterne bag MaxiMat

Bag MaxiMat står et meget stærkt forfatterteam. Forfatterne er hentet fra alle dele af Danmark og sat sammen i en gruppe bestående af teoretikere og praktikere.

Forfattere bag MaxiMat:
Lars Reider Salomonsen
Adrian Bull
Klaus Toft
Lis Zacho
Martin Thun Klausen
Lotte Bruun
Torben Løvschall
Dorte Iversen
Kirsten Spahn
Torben Månsson Schmidt
Kenneth Riis Pedersen
Erik Bilsted
Claus Nørgaard
Kristoffer Søgaard

Læs interview med Kristoffer Søgaard og Lis Zacho her

Læs artikel om brug af maximat og IWB tavler i undervisningen her

Køb MaxiMat

Du kan købe MaxiMat via alinea.dk. klik her.

Få mere at vide om MaxiMat

Kontakt vores konsulenter på 33 69 46 66 eller info@alinea.dk.

Læs uddrag

Maximat består af:

maximat.dk
-elevadgang
-læreradgang

Læs uddrag
Læs uddrag
Læs uddrag
Læs uddrag
Læs uddrag
Læs uddrag
Læs uddrag
Læs uddrag
Læs uddragLæs artiklen om maximat her (pdf)
Gå til alinea.dk/temaer Interaktive tavler kan styrke de matematiske kompetencer

Alinea A/S • Vognmagergade 11 • DK-1148 København K • Tlf: 33694666 • Email: info@alinea.dk